Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ trưởng các Bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 34.
Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ trưởng các Bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 34.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2019; phối hợp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương; Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh; Tờ trình của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Lao Động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Báo cáo thuyết minh của Chính phủ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập một số đơn vị hành chính dưới tỉnh thuộc tỉnh Đồng Nai: thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất; thị trấn Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch; 6 phường thuộc thành phố Biên Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục