Những con thỏ Angora bị những người chủ cạo lông. (Nguồn: Getty)
Những con thỏ quằn quại trong đau đớn khi bị cạo lông. (Nguồn: Getty)
Những con thỏ không hề được tiêm thuốc tê khi bị cạo lông. (Nguồn: Getty)
Lông của những con thỏ sẽ được dùng làm áo len, tất và khăn quàng cổ. (Nguồn: Getty)
Muriel Arnal, chủ tịch của Tổ chức bảo vệ quyền động vật One Voice cho biết: 'Những con thỏ bị nhốt trong những cái chuồng như chuồng gà. Trong lồng có rơm nhưng chỗ rơm đó chỉ để giúp lông của những con thỏ không bị rối.'