Phát triển cảng biển TP Hồ Chí Minh ngang tầm khu vực và thế giới

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển hạ tầng cảng biển đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh và nước phát triển, thu nhập cao.
Phát triển cảng biển TP Hồ Chí Minh ngang tầm khu vực và thế giới ảnh 1Cảng container chuyên dụng tại Cát Lái. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030 phát triển cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh (trong nhóm cảng biển nhóm 4) đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Theo kế hoạch, tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 đến năm 2030 có lượng hàng hóa thông qua từ 461 đến 540 triệu tấn (hàng container từ 23 đến 28 triệu TEU); từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt khách.

Trong giai đoạn này, Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy), hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics... kết nối hệ thống hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đồng bộ, hiệu quả.

[Đến 2030, cần gần 400.000 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp hệ thống cảng biển]

Trong số đó, ưu tiên nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ kết nối đồng bộ với cảng biển mới khu vực Cần Giờ vào quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng quy hoạch các bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; nghiên cứu quy hoạch, sớm đầu tư cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ. Đồng thời, tổ chức thực hiện di dời các bến cảng trên sông Sài Gòn và tiếp tục nghiên cứu di dời các khu bến khác phù hợp với phát triển không gian đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển cảng biển TP Hồ Chí Minh ngang tầm khu vực và thế giới ảnh 2Bãi chứa Container hàng hóa tại Tân Cảng Cát Lái. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đến năm 2050, xây dựng hoàn thiện cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đồng bộ, hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh; đáp ứng đầy đủ, hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh và nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,5-3,8%/năm; hành khách tăng trưởng bình quân khoảng từ 0,9 đến 1%/năm.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhóm giải pháp gồm tham mưu, đề xuất về tổ chức thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng “Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030;” xây dựng “Kế hoạch di dời, chuyển đổi công năng phù hợp quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh đối với khu bến trên sông Sài Gòn,” đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục