Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Nghị quyết số 27/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7.
Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên Chính phủ ảnh 1Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 27/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 22 ông, bà.

Cụ thể: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2021.

[Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ]

Ông Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán ở tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Đại tướng.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Ông Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960, quê quán ở tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ông Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16/10/1962, quê quán ở thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964, quê quán ở tỉnh Nghệ An. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày 8/4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Từ tháng 4/2021 đến nay, bà là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Thành Long sinh ngày 23/9/1963, quê quán ở tỉnhThanh Hóa. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Chí Dũng sinh ngày 5/8/1960, quê quán ở tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 01/11/1963, quê quán ở tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, từng là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965, quê quán ở tỉnh Thái Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban BanTuyên giáo Trung ương. Ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 4/2021.

Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/01/1961, quê quán tại tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh ngày 27/11/1966, quê quán tại tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, quê quán tại tỉnh Cà Mau. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Trần Hồng Hà sinh ngày 19/4/1963, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Bí thư Ban Cán sự Đảng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 24/7/1962, quê quán tại tỉnh Bắc Ninh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Đào Ngọc Dung sinh ngày 6/6/1962, quê quán tại tỉnh Hà Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 20/4/1961, quê quán tại tỉnh Quảng Trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV vào tháng 4/2021.

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh ngày 26/8/1962, quê quán tại tỉnh Bến Tre. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh ngày 18/11/1966, quê quán tại thành phố Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 4/2021 đến nay, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966, quê quán tại tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Hầu A Lềnh sinh ngày 22/6/1973, quê quán tại tỉnh Lào Cai. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968, quê quán tại Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đoàn Hồng Phong sinh ngày 2/1/1963, quê quán tại tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định.

Ông được phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, là Bí thư Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ (4/2021), Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (5/2021).

Ông Trần Văn Sơn sinh ngày 1/12/1961, quê quán tại tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục