Phe duyet chu truong dau tu ha tang Khu cong nghiep Thaco-Thai Binh hinh anh 1Dây chuyền sản xuất gia công cơ khí của Công ty Gia công thép Chu Lai, thuộc Công ty Ôtô Trường Hải (THACO). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco-Thái Bình.

Dự án có quy mô 194,36 ha được thực hiện trong 50 năm tại các xã An Thái, An Ninh và An Cầu (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) với tổng nguồn vốn 2.132,633 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 319,895 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng  1.812,738 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung tiếp thu, giải trình và nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất của địa phương, quy hoạch đê điều và quy hoạch liên quan khác; tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm thực hiện việc cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử đụng đất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan; đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm, đảm bảo nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, bảo vệ đê điều theo quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, môi trường, tài nguyên nước và đê điều;

Phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động của khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất./.

PV (TTXVN/Vietnam+)