[Photo] Chiến thắng phátxít Đức: Thiên anh hùng ca chói lọi

75 năm đã trôi qua, nhưng nhân loại vẫn còn nhớ mãi về chiến thắng hào hùng của nhân dân các nước, trong đó quân đội và nhân dân Xô viết trong việc giải phóng loài người thoát khỏi thảm họa phátxít.
(TTXVN/Vietnam+)