[Photo] Dấu ấn thời gian đậm nét trong làng gốm cổ ven sông Hồng

Bát Tràng là làng nghề truyền thống có bề dày văn học, bề dày về tính gia tộc, bề dày về nghề và cả tâm linh. Làng Bát Tràng rất đặc biệt vì có cả ngũ linh, bao gồm đình, đền, chùa, văn chỉ và miếu.
Mai Mai (Vietnam+)