[Photo] Đường sắt Cát Linh-Hà Đông vận hành thử trong 20 ngày

Mỗi ngày sẽ có 287 lượt tàu chạy; giờ cao điểm từ 5-6 phút/lượt; giờ bình thường 10 phút/lượt; bắt đầu vận hành từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm, theo đúng lịch trình khai thác thương mại.
(TTXVN/Vietnam+)