[Photo] Mường Lay bảo tồn những di sản văn hóa của người Thái trắng

Thị xã Mường Lay nằm nơi ngã ba sông (tụ thủy của sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay) và được coi là thủ phủ, là trung tâm văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trắng ở Điện Biên.
Xuân Tư (TTXVN/Vietnam+)