[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Nhà sưu tập Tạ Thu Phong đã sưu tầm và gìn giữ được hàng ngàn trang sách, báo cũ. Trong đó, đặc biệt có những trang báo ghi lại mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Triều Tiên và Việt Nam...
PV (Vietnam+)