[Photo] Quân đội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, chính quy, hiện đại

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, quân đội Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hoàn thiện, từng bước lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
(TTXVN/Vietnam+)