[Photo] Sáng kiến “ATM gạo” cho người nghèo nhân rộng khắp cả nước

Sáng kiến “ATM gạo" giúp đỡ người nghèo, từ Hà Nội và TP.HCM đã được triển khai nhân rộng khắp cả nước.
(TTXVN/Vietnam+)