Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

[Photo] Trắng đêm lắp dầm đường sắt trên cao vượt sông Tô Lịch

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Đêm 25/8, những công nhân thi công tuyến đường sắt trên cao đã thực hiện thành công một trong những hạng mục khó khăn nhất khi lắp đặt các phiến dầm nặng gần 240 tấn để vượt qua sông Tô Lịch.