[Photo] Tuần hành lớn nhất nước Mỹ yêu cầu thắt chặt kiểm soát súng

Ngày 24/3, hơn 1 triệu học sinh và những người ủng hộ đã đổ ra các đường phố trên nhiều thành phố khác tại Mỹ cũng như trên thế giới để tham gia các cuộc tuần hành kêu gọi kiểm soát súng đạn chặt chẽ.
(THX/TTXVN)