[Photo] Về Hòn Bảy Cạnh - Côn Đảo xem rùa mẹ đẻ trăm trứng mỗi đêm

Mỗi đêm, hàng chục rùa mẹ với chiều dài trên 1 mét sẽ về khu vực bãi cát tại Hòn Bảy Cạnh (Côn Đảo) đẻ trứng. Trung bình mỗi rùa đẻ từ 80-150 trứng và có tỉ lệ nở ra rùa con đạt trên 80%.
Lâm Phan - Hoàng Đạt (Vietnam+)