[Photo] Vở diễn thực cảnh đầu tiên của Việt Nam được quốc tế vinh danh

“Tinh hoa Bắc Bộ,” vở diễn thực cảnh đầu tiên của Việt Nam được vinh danh là “Chương trình biểu diễn văn hóa thực cảnh hàng đầu 2019” trong Lễ trao giải Best Hotels & Resorts Awards tại Hàn Quốc.
M.Mai (Vietnam+)