Ngày 25/9,  tại xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), Ban quản lý Dự án phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng Mekong tỉnh Quảng Bình đã tổng kết lớp “Phục dựng và truyền dạy âm nhạc truyền thống của người Bru-Vân Kiều tại cộng đồng kết nối du lịch” cho các thế hệ trẻ tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn.

Lớp học có tám nghệ nhân và 20 học viên tham gia. Các nghệ nhân rất tâm huyết, say mê, có trách nhiệm, các học viên chăm chỉ và hào hứng với việc giữ gìn những giá trị văn hóa văn tộc mình.

Sau một thời gian phục dựng và tổ chức lớp học, dự án bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các học viên đã được học các nhạc cụ, bài hát, điệu múa dân gian và một số lễ hội truyền thống (lễ mừng lúa mới, lễ hội lấp lỗ hạt giống, tục lễ cúng Chay, đám cưới…) của người Bru-Vân Kiều vốn bị mai một và thất truyền.

Với mục tiêu “Đào tạo về phục hồi các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống”, việc phục dựng âm nhạc truyền thống, mở lớp truyền dạy là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo, lưu giữ các tinh hoa văn hóa phi vật thể của đồng bào Bru-Vân Kiều, kịp thời đẩy lùi nguy cơ mai một, thất truyền các giá trị nghệ thuật diễn xướng âm nhạc dân gian độc đáo.

Dự án góp phần xây dựng bản Khe Cát làm mô hình du lịch văn hóa cộng đồng lấy giá trị văn hóa của người Bru-Vân Kiều làm trọng tâm; làm nền tảng cũng như động lực phát triển du lịch văn hóa cộng đồng gắn liền với các danh thắng của địa phương./.

Võ Thị Dung (TTXVN)