Thứ Tư, Tháng Mười Một 14/11/2018

Quần thể di tích Wat Phou: Điểm đến hấp dẫn du khách ở Lào

Phạm Kiên (Vietnam+) Bản in

Quần thể di tích Wat Phou thờ thần Shiva, với kiến trúc độc đáo và được công nhận Di sản Thế giới vào năm 2001 là điểm đến hấp dẫn du khách ở Lào.