Quần thể di tích Wat Phou: Điểm đến hấp dẫn du khách ở Lào

Quần thể di tích Wat Phou thờ thần Shiva, với kiến trúc độc đáo và được công nhận Di sản Thế giới vào năm 2001 là điểm đến hấp dẫn du khách ở Lào.
Phạm Kiên (Vietnam+)