Ngày 12/9, ông Trương Khuê, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết Đội kiểm tra liên ngành gồm Đoạn Quản lý đường sông, Trung tâm đăng kiểm, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định đình chỉ hoạt động vận chuyển hành khách đường thủy tại bến Cửa Đại, thành phố Hội An.

Cũng theo ông Trương Khuê, mặc dù chưa có giấy phép hoạt động nhưng bến Cửa Đại-Hội An đã được đưa vào khai thác vận chuyển hành khách trong gần hai tháng qua.

Đình chỉ hoạt động đối với bến Cửa Đại là một trong những hoạt động nhằm thực hiện yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trong việc kiên quyết đình chỉ, buộc ngừng hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn và người điều khiển phương tiện không có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Ngoài bến Cửa Đại, thành phố Hội An còn 5 bến đò khác là Cẩm Kim, Cẩm Thanh, Phước Hải, Bạch Đằng và bến Sông Hội tham gia vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Tuy nhiên, các quy định về an toàn giao thông vẫn chưa được các chủ phương tiện quan tâm đúng mức. Vì vậy kiên quyết buộc ngừng hoạt động các phương tiện và người điều khiển phương tiện không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật là việc làm cần thiết nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông nói chung và an toàn giao thông đường thủy nội địa nói riêng./.