Quang Ngai ban hanh chinh sach ho tro can bo luan chuyen, dieu dong hinh anh 1Đại biểu tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn: dbnd.quangngai.gov.vn)

Ngày 10/7, tại Kỳ họp thứ 15, khóa XII, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình.

Chính sách này quy định 4 nội dung hỗ trợ, gồm hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ sinh hoạt phí, hỗ trợ đi lại và bố trí ở nhà công vụ hoặc hỗ trợ thuê nhà ở.

Cán bộ được luân chuyển, điều động sẽ được hỗ trợ một lần ban đầu, từ cấp tỉnh về các huyện đồng bằng, thành phố là 6 triệu đồng; được hỗ trợ 7,5 triệu đồng khi về các huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ; về các huyện Tây Trà, Sơn Tây, Lý Sơn là 10,5 triệu đồng.

Đối với cán bộ được luân chuyển, điều động từ cấp huyện lên cấp tỉnh, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng. Cán bộ được luân chuyển, điều động ngang ở cấp huyện quy định mức hỗ trợ từ 3-6 triệu đồng.

Cán bộ được luân chuyển, điều động từ cấp huyện xuống cấp xã được hỗ trợ 3 triệu đồng; từ cấp xã lên cấp huyện được hỗ trợ 2 triệu đồng. Cán bộ được luân chuyển, điều động ngang ở cấp xã được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Về sinh hoạt phí, đề xuất mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng; hỗ trợ về đi lại với khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 15km đến dưới 40km là 1 triệu đồng, từ 40km trở lên là 1,5 triệu đồng.

Chính sách cũng quy định cán bộ được luân chuyển, điều động đến nơi làm việc mới sẽ được bố trí ở nhà công vụ. Trường hợp cơ quan không bố trí được nhà công vụ mà phải thuê nhà ở thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở, với mức hỗ trợ từ 700.000-2 triệu đồng/tháng.

[Xử lý nghiêm Phó Giám đốc Sở Tư pháp không nhận điều động công tác]

Phạm vi điều chỉnh của chính sách trên áp dụng đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, từ cấp huyện lên cấp tỉnh; từ cấp huyện xuống cấp xã, từ cấp xã lên cấp huyện và luân chuyển, điều động ngang cấp (từ cấp huyện sang cấp huyện, từ cấp xã sang cấp xã) theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cán bộ được luân chuyển, điều động chỉ được hưởng các chính sách hỗ trợ trên khi khoảng cách từ nơi thường trú tới cơ quan được luân chuyển, điều động từ 15km trở lên và được hỗ trợ không quá 5 năm./.

Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)