Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt mức phát triển khá Vùng Đồng bằng sông Hồng; tốc độ GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 11,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 230 triệu đồng.

Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1686-QĐ/TTg ngày 26/12/2023.

Theo quy hoạch, tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt mức phát triển khá của Vùng Đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 11,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 230 triệu đồng...

Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị thông minh, hiện đại; là trung tâm hậu cần về công nghiệp, công nghệ cao, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, dịch vụ du lịch, thương mại của Vùng Đồng bằng sông Hồng./.

Tin cùng chuyên mục