(Ảnh minh họa: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 14/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn nông nghiệp nhiệt đới chính thức ra mắt.

Đây là một trong các mô hình đầu tiên ở Việt Nam về dịch vụ tư vấn nông nghiệp có quy mô quốc tế.

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn nông nghiệp nhiệt đới là tổ chức khoa học và công nghệ do các cá nhân thành lập, nhằm thu hút các nhà khoa học nông nghiệp trong và ngoài nước tham gia, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm khoa học đất, sản phẩm nông nghiệp, dinh dưỡng cây trồng, chọn tạo giống cây trồng, nghiên cứu phát triển cây trồng mới, phát triển bền vững, sinh thái hệ cây trồng…

Tiến sỹ Trần Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn nông nghiệp nhiệt đới cho biết, bên cạnh việc thực hiện các đề tài nghiên cứu, Trung tâm sẽ thực hiện tư vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên các lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, thực hiện các chương trình sản xuất thử nghiệm, giúp doanh nghiệp thực hiện kinh doanh nông nghiệp có hiệu quả trên cơ sở khoa học.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế nông nghiệp, trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đẩy mạnh phát triển tái cơ cấu theo hướng phát triển bền vững và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang ký kết sẽ có những tác động không nhỏ tới ngành nông nghiệp trong nước.

Do đó, việc ra mắt Trung tâm này sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu ngày càng cao của nhu cầu phát triển nông nghiệp bền vững, sản xuất sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng hiện nay./.