(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Bộ trưởng Ngân khố kiêm Quyền Bộ trưởng Nội vụ Australia, Scott Morrison ngày 24/8 đã được bầu làm Chủ tịch đảng Tự do cầm quyền và sẽ trở thành Thủ tướng thứ 30 của Australia./.