Se cong bo dia phuong co nhieu phuong tien khong truyen du lieu hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ tháng 1/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ công bố danh sách các địa phương có nhiều phương tiện không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về Tổng cục.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tăng cường giám sát và xử lý vi phạm; theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông Vận tải báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải đã yêu cầu khắc phục nhưng đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ giám sát hành trình không thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời…

Trong ngày 25/1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tháng 12/2016.

Theo đó, về việc truyền dữ liệu, kết quả thống kê cho thấy bình quân có 71,59% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương, trong tháng 12/2016, cả nước có tổng số 60.708 lần vi phạm quá tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,048 lần/1.000km, giảm 0,326 lần/1.000km so với tháng 12/2015.

Các Sở Giao thông Vận tải cũng đã xử lý 1.871 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.607 xe; từ chối cấp phù hiệu là 264 xe).

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong năm 2016, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý vi phạm đối với 11.362 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng đối với 9.799 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.553xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 10 đơn vị./

Quang Toàn (TTXVN/Vietnam+)