Siet chat quan ly thuoc la truyen thong, giam thieu tac hai khoi thuoc hinh anh 1Ông Jacek Jack, Giám đốc Vận hành Tập đoàn Philip Morris International (PMI), chia sẻ về tương lai của thuốc lá điếu truyền thống. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc lá điếu truyền thống đang giảm đáng kể trong vòng khoảng 1 thập kỷ nữa, dự đoán những điếu thuốc lá truyền thống cuối cùng sẽ biến mất trong 1 thập kỷ nữa.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2020 ở Davos, Thụy Sĩ vào tháng 1/2020 vừa qua, chủ đề thông tin được chia sẻ nhiều về cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 đang thay đổi cấu trúc xã hội.

Các sản phẩm khoa học và công nghệ được phát minh giúp giải quyết những thực trạng xã hội, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế.

Thực tế, số liệu cho thấy những năm qua tình trạng thuốc lá điếu truyền thống đang giảm đáng kể trong khi đó tỷ lệ sử dụng các sản phẩm không khói đang có chiều hướng tăng lên.

“Tôi nghĩ rằng trong vòng khoảng 1 thập kỷ nữa, chúng tôi sẽ tiến dần đến ngày bán những điếu thuốc lá truyền thống cuối cùng,” ông Jacek Jack, Giám đốc Vận hành Tập đoàn Philip Morris International (PMI), chia sẻ về tương lai của thuốc lá điếu truyền thống.

Những tiến bộ khoa học, công nghệ đã đẩy nhanh khái niệm giảm thiểu tác hại vào trong đời sống cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc lá.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020, trong một cuộc tọa đàm về chủ đề tương lai không khói thuốc, Jimmy Wales, nhà sáng lập Wikipedia, nói rằng khi luật định được đặt ra đối với các hoạt động truyền thông thương mại của sản phẩm, thì sự rõ ràng, minh bạch và đầy đủ trong thông tin là điều cần phải được bảo vệ tuyệt đối.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến năm 2025 sẽ vẫn còn hơn 1 tỷ người hút thuốc lá điếu trên toàn cầu.

Như vậy, các chính sách quản lý không chỉ siết chặt quản lý thuốc lá điếu truyền thống, mà cũng cần quan tâm những thay đổi của công nghệ giảm thiểu tác hại của khói thuốc./.  

(Vietnam+)