Sự kiện trong nước 28/11-4/12: UNESCO vinh danh Tín ngưỡng thờ Mẫu

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt chính thức trở thành di sản thế giới và CPI cả nước trong tháng 11 tăng 0,48% là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)