Sự kiện trong nước 4-10/6: Lùi thời gian thông qua dự án Luật đặc khu

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ chạy thận tại Hòa Bình, Quốc hội biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật đặc khu nằm trong số những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)