Ngày 25/11, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," mừng công thi đua "về đích trước" các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và  biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt được qua 4 năm triển khai cuộc vận động.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là đơn vị thực hiện chỉ đạo điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động. Cuộc vận động đã một luồng sinh khí mới; tạo ra tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thách thức, kịp thời ứng phó với mọi diễn biến bất thường vốn là đặc thù của ngành dầu khí, với phương châm hành động là tăng tốc phát triển đã tạo ra sự tăng trưởng đột biến trong sản xuất kinh doanh.

Cuộc vận động được thực hiện gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của bộ máy; thực hiện tốt công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy đảng trực thuộc đã có bước đổi mới, thể hiện dân chủ, tập thể, kỷ cương, sát cơ sở; phát huy tính chủ động, chất lượng tham mưu của các ban đảng và vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tiến hành rà soát, đánh giá hoàn thiện ban hành mới và sửa đổi hàng trăm định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh; chú trọng phát huy sáng kiến, khuyến khích, động viên người lao động cải tiến hợp lý hóa sản xuất. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện luôn quan tâm phát động và triển khai thường xuyên, góp phần thiết thực cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết các vấn đề an sinh xã hội...

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và những thành tích đã đạt được qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, với quyết tâm hành động: “Đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời,” với phương châm “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển,” trên cơ sở những định hướng phát triển của đất nước, thực hiện tốt những định hướng chiến lược phát triển ngành dầu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra và Chiến lược kinh tế biển Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Báo cáo do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Tập đoàn đã nêu bật những kết quả đã đạt được qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ; chỉ rõ hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cuộc vận động nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2011 và những năm tiếp theo.

Dịp tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, các đảng bộ trực thuộc đã tuyên dương, khen thưởng hàng trăm tập thể và hàng ngàn cá nhân tiêu biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với 6 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua 4 năm thực hiện cuộc vận động. Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trao cờ thi đua, huy hiệu Bác Hồ tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động; trao cờ thi đua và bằng khen tặng các tập thể đã về đích trước các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2010; trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng tặng các Đảng viên./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)