Thanh Hoa phe binh 6 chu tich huyen vi chua dam bao an toan thuc pham hinh anh 1Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại một cơ sở. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 27/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Hà Trung, Yên Định, Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn và thị xã Bỉm Sơn.

Lãnh đạo các huyện, thị bị phê bình do chưa tổ chức triển khai hoặc tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu các mục tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã kể trên bị phê bình do chưa xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, mô hình giết mổ an toàn thực phẩm, mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại các xã thực hiện thí điểm an toàn thực phẩm.

Các huyện, thị xã kể trên chưa triển khai thực hiện việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm cho các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ tại các xã, phường không được lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm an toàn thực phẩm; chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các xã thành lập tổ giám sát cộng đồng thôn, bản về an toàn thực phẩm; chưa thành lập Ban Nông nghiệp xã hoặc giao nhiệm vụ cho một đơn vị làm đầu mối quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

[Chủ động dự trữ, bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã bị phê bình nêu trên tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp làm cơ sở đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị nêu trên trong năm 2018./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)