Thanh pho Ho Chi Minh: Khan truong xay dung ho so du lieu dung chung hinh anh 1Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Chiều 7/8, tại buổi giám sát đối với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách hành chính và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc cần nhanh chóng xây dựng hồ sơ dữ liệu dùng chung phục vụ công tác cải cách hành chính, từ đó giảm thiểu các giấy tờ cho người dân khi đến cơ quan hành chính để giải quyết công việc.

Về Nghị quyết 54, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phan Thị Thắng cho rằng, đến nay việc thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 mới chỉ đạt một số nội dung như chi thu nhập tăng thêm, phân cấp ủy quyền, các khoản thu về thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp...

Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố nên có báo cáo lộ trình, thực hiện quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn còn lại.

Tại buổi giám sát, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều do việc thực hiện trực tuyến chưa nhanh, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa đủ và chưa đồng bộ.

Trong thời gian tới, Thành phố quyết tâm thực hiện Chính phủ điện tử, đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất từ trên xuống dưới.

Đối với Nghị quyết 54/2017/QH14, ông Ngô Minh Châu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét lại việc chuyển mục đích sử dụng đất trên 10ha đất trồng lúa, cũng như có sự kết nối giữa các sở, ngành, quận, huyện để thống nhất các tiêu chí cụ thể trong triển khai thực hiện.

[Tạo đột phá phát triển cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh]

Theo ông Lê Minh Đức, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố, mặc dù Thành phố đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhưng tỷ lệ người dân tham gia sử dụng vẫn còn thấp. Nguyên nhân do thói quen, việc đồng bộ dữ liệu còn khó khăn.

Do đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố cần có nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, đồng bộ hệ thống dữ liệu, đồng thời có chính sách thu hút chuyên gia. Trong cải cách hành chính cần giảm hiện tượng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu.

Trong khi đó, theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Thị Hoàng Các, công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính đã đi vào nền nếp, việc áp dụng công nghệ thông tin được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu về trình độ và năng lực thi hành công vụ. Ý thức phục vụ, tôn trọng người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ được thực hiện nghiêm túc.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các đề án đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua 32 dự án có chuyển mục đích sử dụng trên 10ha, rút ngắn thời gian xem xét việc chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Ngoài ra, chính sách chi thu nhập tăng thêm đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc.

Việc đẩy mạnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội, thế mạnh của từng địa phương được thực hiện hiệu quả./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)