Them 29 huyen duoc bo sung vao danh sach ngheo giai doan 2018-2020 hinh anh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 275/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 -2020. Theo đó, trong giai đoạn mới, danh sách số huyện nghèo được bổ sung thêm 29 huyện, trong khi đó số huyện thoát nghèo chỉ có 8 huyện.

[62 huyện nghèo trên cả nước đang thiếu gần 600 bác sỹ]

Theo danh sách các huyện nghèo vừa được ban hành, nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 56 huyện này thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Nhóm 2 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020. 29 huyện này từ năm 2018 đến hết năm 2020 sẽ thực hiện các chính sách đặc thù của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với định mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo thuộc nhóm 1. Năm 2018, chỉ bố trí vốn hỗ trợ thực hiện cho các huyện nghèo bổ sung ngoài các huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013.

Đặc biệt, trong danh sách lần này có nhóm 3 gồm 8 huyện thuộc 6 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. 8 huyện thoát nghèo gồm có: Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; huyện Tân Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; huyện Quỳnh Nhai, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

[Phó Thủ tướng: Có tình trạng các huyện không muốn thoát nghèo]

Nhóm các huyện thoát nghèo sẽ được thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và một số chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2020 với định mức hỗ trợ bằng 100% so với các huyện nghèo thuộc nhóm 1./.
Hồng Kiều (Vietnam+)