Thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người.
(TTXVN/Vietnam+)