Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA)

Mở đầu Thông điệp liên bang 2016 đọc trước Quốc hội ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong năm qua, nhân dân Nga đã phải giải quyết các nhiệm vụ phát triển đất nước trong những điều kiện khó khăn đặc biệt, tuy nhiên nhân dân Nga một lần nữa chứng tò có khả năng phản ứng trước những thách thức khó khăn, bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền và đường lối độc lập của đất nước.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ khó khăn còn nhiều, nhưng Nga có thể tin tưởng sẽ vượt qua với sự đoàn kết của nhân dân.

Ông nhấn mạnh "Dân tộc Nga là một và đất nước Nga là một," cần nhân lên nguồn lực con người bởi là tài sản lớn nhất của đất nước. Chính sách xã hội, nhân lên nguồn lực con người là ưu tiên chính đối với chính quyền Nga, trong đó có duy trì các giá trị gia đình, truyền thống, chương trình dân số.

Tiếp đó Tổng thống Putin đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong năm qua, trong đó quan tâm nhiều tới các vấn đề y tế, giáo dục cũng như phát triển kinh tế xã hội.

Ông Putin cho biết ổn định kinh tế vĩ mô được đảm bảo, các nguồn dự trữ tài chính quốc gia được duy trì. Kinh tế Nga năm 2016 giảm 0,3% so với mức suy giảm năm 2015 là 3,7%.

Như vậy suy giảm kinh tế đã chấm dứt, tăng trưởng đã bắt đầu. Các chương trình hỗ trợ một loạt lĩnh vực công nghiệp cũng như thị trường nhà ở đóng vai trò quan trọng. Ông hy vọng lạm phát năm 2016 ở mức 5,8%. Năm 2015 lạm phát là 12,9%.

Tổng thống Putin cho rằng nguyên nhân chính gây trì trệ kinh tế nằm ở các vấn đề nội tại, trước hết là thiếu các nguồn đầu tư, công nghệ hiện đại, cán bộ chuyên nghiệp, thiếu cạnh tranh, thiếu môi trường kinh doanh.

Ông Putin giao Chính phủ trước tháng 5/2017 soạn thảo kế hoạch hành động cụ thể từ nay tới năm 2025 để giúp Nga tăng được vị thế của mình trong kinh tế toàn cầu, qua đó giúp kinh tế năm 2019-2020 tăng trưởng với tốc độ cao của thế giới. Tổng thống V.Putin đặc biệt ghi nhận thành tựu của nông nghiệp Nga trong năm qua.

Theo ông, đóng góp từ xuất khẩu nông nghiệp Nga năm 2016 đạt 16,9 tỷ USD, và vượt cả thu nhập từ bán vũ khí. 

Ngoài ra, công nghiệp quốc phòng cũng tăng đáng kể năng suất lao động. Tổng thống cho biết, tỷ lệ sản phẩm dân sự trong công nghiệp quốc phòng tăng từ 16% lên 50% năm 2030./.