Thong qua Chuong trinh cong tac nam 2022 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi hinh anh 1Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, chiều 21/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Qua thảo luận, cho ý kiến về việc xem xét, thông qua dự kiến Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ý kiến cơ bản nhất trí với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Kết luận nội dung này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, về cơ bản, các ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với nguyên tắc, cách thức xây dựng dự kiến chương trình công tác năm 2022; đồng thời cho rằng, dự kiến chương trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cách làm chặt chẽ, khoa học, đã lấy ý kiến của các cơ quan chức năng bên ngoài Quốc hội và lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý, đúng quy định của các cơ quan, giải trình thấu đáo các nội dung không tiếp thu. Các nội dung được bố trí trong từng phiên họp đều được thẩm quyền xem xét, cho ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[Xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng ĐBSCL]

Qua thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ điều chỉnh các nội dung từng tháng để phù hợp, bảo đảm với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây đều là các nội dung được cụ thể hóa bằng các văn bản quan trọng, có tính định hướng trong thời gian tới, thực hiện theo các quy định của các luật và nghị quyết có liên quan.

Các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định về phiên họp, trong đó cần chú trọng công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đạt chất lượng, đúng tiến độ theo quy định, bảo đảm thời gian phù hợp với nội dung tính đến các kỳ họp chuyên đề, bất thường để xử lý theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Một số ý kiến đề nghị thời gian họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên cố định ngày 10 hàng tháng, nếu trùng với các hoạt động khác có thể lùi lại vào ngày 15, 20.

Một số ý kiến đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội xem xét để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban thẩm tra, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thời gian nghiên cứu tài liệu kỹ lưỡng, góp phần nâng cao chất lượng phiên họp theo chủ trương hiện nay là đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội.

Hiện nay, Văn phòng Quốc hội đang thực hiện chuyên đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, cũng như sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 575/UBTVQH12 về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Với tinh thần đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thông qua dự kiến Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu tại phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, chính xác, sau đó xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)