Thu ngan sach 2 thang dau nam tang 0,6% so voi cung ky nam truoc hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Ngày 8/3, Bộ Tài chính cho biết số thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm nay ước đạt 286.700 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm trước đó.

Trong số đó, thu nội địa đạt 246,65 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 2,8%./.

Thanh Trà (Vietnam+)