Thu tuong dong y cho Hai Duong bau bo sung 1 Pho Chu tich UBND tinh hinh anh 1Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

[Công bố mở rộng địa giới hành chính của thành phố Hải Dương]

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các nội dung, thông tin báo cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)