Thu tuong giao Bo NN&PTNT xu ly thong tin bao VietnamPlus phan anh hinh anh 1Một hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ. (Ảnh: Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xử lý thông tin Báo điện tử VietnamPlus phản ánh liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Trước đó, ngày 27/1/2021, Báo điện tử VietnamPlus đưa tin: "Muốn sản xuất nông nghiệp hữu cơ quy mô lớn phải có dịch vụ cung cấp vật tư cho nông nghiệp hữu cơ chuyên nghiệp như phân bón, thức ăn gia súc, thuốc thảo mộc, chế phẩm sinh học. Tuy nhiên bộ tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ hiện chưa có danh mục vật tư đầu vào, gây khó khăn, lúng túng cho người sản xuất."

[Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam: Xây dựng chiến lược dài hạn]

Ngày 9/2/2021, Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

(Vietnam+)