Thu tuong giao cho UBND tinh An Giang tiep nhan Du an BOT cau Chau Doc hinh anh 1Phối cảnh cầu Châu Đốc ở tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, tại văn bản số 571/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang triển khai dự án bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Dự án xây dựng cầu Châu Đốc được khởi công xây dựng từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được do gặp một số khó khăn.

[Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Sẽ đấu thầu các dự án cao tốc Bắc-Nam]

Tháng Tư vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số giải pháp nhằm cứu dự án. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng cho phép chuyển vai trò cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp nhận dự án, việc triển khai dự án sẽ có khá nhiều thuận lợi như chủ động điều hành, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; phát huy được nguồn lực tự có của các địa phương như khai thác quỹ đất và các ưu đãi hỗ trợ khác; xem xét, quyết định phương án thu phí…

Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ toàn quyền dự kiến sử dụng nguồn lực địa phương để hỗ trợ cho dự án có thể thực hiện được ngay các thủ tục cần thiết để điều chỉnh dự án và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án…./.

PV (TTXVN/Vietnam+)