Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Chiều 24/6/2024, tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

TTXVN_2406ThutuongVietnamTrungquoc1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2406ThutuongVietnamTrungquoc2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2406ThutuongVietnamTrungquoc3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2406ThutuongVietnamTrungquoc4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
TTXVN_2406ThutuongVietnamTrungquoc5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu tuong pham minh chinh_thu tuong ly cuong 3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)
thu tuong pham minh chinh_thu tuong ly cuong 2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
thu tuong pham minh chinh_thu tuong ly cuong.jpg
Chiều 24/6/2024, tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục