Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng dịch tại cuộc bầu cử lại

Để một số đơn vị bầu cử của Hà Nội và Đắk Lắk tổ chức tốt việc bầu cử lại, Hội đồng Bầu cử Quốc gia lưu ý tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng dịch tại cuộc bầu cử lại ảnh 1Đơn vị bầu cử số 4 khu vực bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Ngày 6/6, một số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của Hà Nội và Đắk Lắk sẽ tiến hành bầu cử lại.

Tại Hà Nội, do có vi phạm trong công tác bầu cử, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) phải tổ chức bầu cử lại.

Tại Đắk Lắk, có 3 đơn vị bầu cử (số 9, 10, 11 xã Cư San, huyện M’Đrắk) phải tổ chức bầu cử lại đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 vì có dưới 50% tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

[Hà Nội khai trừ Đảng 2 cá nhân vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử]

Trao đổi về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường nêu rõ: Theo quy định tại Điều 80 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc bầu cử lại được thực hiện ở các đơn vị bầu cử mà tại cuộc bầu cử đầu tiên, số cử tri đi bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri hoặc việc bầu cử được thực hiện ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong cuộc bầu cử đầu tiên và kết quả bầu cử bị hủy bỏ theo quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Đối với Hà Nội, do vi phạm trong công tác bầu cử, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) của thành phố Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Phú Xuyên và Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bầu cử lại tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nêu trên.

Việc tổ chức lại phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hướng dẫn số 162/UBBC-NV ngày 26/5/2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố.

Ở Đắk Lắk, ba thôn phải bầu cử lại thuộc xã Cư San, huyện M’Đrắk, nằm trong diện di dời khỏi lòng hồ thủy lợi KrôngPắk Thượng, vì nhiều lý do khác nhau trong đó có việc một số cử tri đã di chuyển đến nơi ở mới, nên không đủ số cử tri đi bầu trên 50% theo luật định.

Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên.

Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên.

Nếu bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần nữa.

Danh sách cử tri của cuộc bầu cử lại được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên.

Để một số đơn vị bầu cử của Hà Nội và Đắk Lắk tổ chức tốt việc bầu cử lại, Hội đồng Bầu cử Quốc gia lưu ý đối với các địa phương tổ chức bầu cử lại tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp cũng như các phương án để sẵn sàng xử lý đối với các tình huống về thiên tai, bão lũ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đối với các hoạt động tụ tập đông người, nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục