Tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Sau 5 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã có trên 1,4 triệu lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo ảnh 1Nhiều gia đình đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Kể từ ngày 30/3/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục được thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

Đó là nội dung của Quyết định số 2/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành ngày 21/1/2021.

Hiện nay mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

[Dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt trên 226 nghìn tỷ đồng]

Sau 5 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã có trên 1,4 triệu lượt hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với doanh số gần 62.000 tỷ đồng.

Trong đó, ngân hàng ưu tiên tập trung vốn cho hộ mới thoát nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; thu hút, tạo việc làm cho trên 1 triệu lao động có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; vốn tín dụng chính sách xã hội đã trực tiếp góp phần thực hiện 7/11 nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (như: chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội, đổi mới các hình thức sản xuất,…) và 8/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (như: thu nhập, lao động có việc làm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật...).

Tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo đã giải quyết triệt để vòng luẩn quẩn “nghèo-vay vốn-thoát nghèo-trả vốn-tái nghèo” đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong phạm vi cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục