Tổng thống Syria, Bashar al-Assad. (Nguồn: dw.com)

Reuters đưa tin, ngày 15/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố bất cứ lệnh ngừng bắn nào cũng không đồng nghĩa với việc 2 bên đối địch phải ngừng sử dụng vũ khí, đồng thời khẳng định không thể đạt được những điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 1 tuần.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Assad nêu rõ: "Về một lệnh ngừng bắn và việc ngừng các chiến dịch, nếu được thực hiện, nó không có nghĩa là mỗi bên sẽ ngừng sử dụng vũ khí. Một lệnh ngừng bắn trước hết là phải ngăn chặn khủng bố củng cố các vị trí của chúng. Việc điều chuyển vũ khí, trang thiết bị hay các phần tử khủng bố, hoặc củng cố các vị trí, sẽ không được cho phép diễn ra."

Theo ông Assad, có rất nhiều vấn đề đặt ra trước khi có thể thực thi một thỏa thuận ngừng bắn, như xác định đối tượng nào là khủng bố. Ông tuyên bố bất cứ phần tử nào cầm vũ khí chống lại chính quyền đều là khủng bố.

Ngoài ra, Tổng thống Assad còn khẳng định rằng bất cứ quá trình chuyển tiếp chính trị nào cũng đều phải phù hợp với hiến pháp hiện hành của Syria./.