Trien khai quyet dinh kiem tra cua Bo Chinh tri tai tinh Phu Tho hinh anh 1Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 4/8, Đoàn kiểm tra số 539 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra trình bày Quyết định 539-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ xây dựng báo cáo dựa trên đề cương chi tiết đã được ban hành; chú ý chất lượng báo cáo, tránh hình thức, bảo đảm thời gian theo yêu cầu.

Trong xây dựng nội dung báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp đưa nghị quyết vào cuộc sống.

[Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Ngân hàng Nhà nước]

Đặc biệt trong báo cáo phải nhấn mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng và chú ý đánh giá thật sâu, thật kỹ về công tác trên. Trong thời gian làm việc tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn công tác sẽ lựa chọn một số tổ chức đảng trên địa bàn để tiến hành kiểm tra.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và bất cập, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra.

Ông Bùi Minh Châu cũng chỉ đạo từng thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra, giám sát; đồng thời sẽ thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Đoàn ngay sau khi có kết luận./.

Đào An (TTXVN/Vietnam+)