Triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79).
Triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải ảnh 1Chuyển thuyền viên gặp nạn lên bờ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 giai đoạn 2019-2025.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan trong năm 2019-2022 rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của Công ước SAR 79.

Bộ Giao thông Bận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành, địa phương liên quan thường xuyên phổ biến kiến thức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo quy định Công ước SAR 79 cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển.

[Khẩn trương cứu hộ các tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển]

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban quản lý vốn nhà nước và các địa phương liên quan nghiên cứu phát triển dịch vụ khắc phục sự cố môi trường biển theo yêu cầu Công ước SAR 79.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch cấp quốc gia về ứng phó tai nạn tàu thuyền trên biển và sự cố tai nạn tàu bay dân dụng theo Kế hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quốc gia Úng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, tham dự diễn tập với các quốc gia liên quan để triển khai Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn đã được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục