Trình Quốc hội chương trình phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030.
Trình Quốc hội chương trình phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số ảnh 1Học sinh tại trường dân tộc bán trú ở xã Công Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 28/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày Tờ trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Sau nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Dự thảo Luật đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội và các Phiên họp thứ 43, 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự thảo trình Quốc hội xem xét, biểu quyết gồm 11 chương, 105 điều, quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; hoạt động quản lý nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Các vấn đề được đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận sẽ được cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ trong cuối phiên làm việc.

[Kỳ họp thứ 9: Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường là cần thiết và cấp bách]

Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Sau nội dung này, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội và Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, biểu quyết tại Kỳ họp 9 gồm 3 điều. Nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu tập trung vào nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai; nguồn tài chính cho phòng, chống thiên tai; bổ sung một số loại hình thiên tai; điều tra cơ bản trong phòng, chống thiên tai; kế hoạch phòng, chống thiên tai; việc hình thành Quỹ Phòng, chống thiên tai và quy đinh quản lý thu chi của Quỹ; thẩm quyền vận động quyên góp, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai...

Cuối phiên thảo luận, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục