Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày Báo cáo công tác Chính phủ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc lần thứ 4 khóa 12 đang diễn ra tại Bắc Kinh sẽ xem xét thông qua dự thảo “Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc giai đoạn 2016-2020,” tức Quy hoạch 5 năm lần thứ 13.

Một trong những tiêu điểm thu hút dư luận trong và ngoài Trung Quốc đặc biệt quan tâm là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong những năm tới mà dự thảo này đưa ra.

Trình bày về mục tiêu của “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13,” Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ Trung Quốc quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất trong nước (GDP) và thu nhập bình quân đầu người đều tăng gấp 2 lần so với năm 2010.

Trong gian đoạn từ năm 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 6,5%. Điều này có nghĩa, trong những năm tới Trung Quốc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức trung bình và cao.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh trong thời kỳ “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13,” sáng tạo khoa học sẽ là động lực số một thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Theo đó đến năm 2020, đầu tư cho nghiên cứu phát triển khoa học của Trung Quốc sẽ chiếm 2,5% trong đầu tư toàn xã hội, đồng thời thực hiện mục tiêu đóng góp của tiến bộ của khoa học kỹ thuật chiếm tỷ lệ 60% trong tổng mức tăng trưởng kinh tế, đưa Trung Quốc vào hàng ngũ các nước phát triển theo mô hình sáng tạo mới trở thành cường quốc nhân tài.

Dự thảo “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13” cũng nêu rõ trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ thực hiện mục tiêu đưa khoảng 100 triệu người từ nông thôn và các vùng khác đến sinh sống tại thành phố, hoàn thành các khu dân cư và cải tạo khu vực nông thôn trong thành phố cho khoảng 100 triệu người sinh sống, thực hiện cận đô thị hóa cho khoảng 100 triệu người ở khu vực miền Trung và miền Tây. Theo đó, đến năm 2020, dân số Trung Quốc sinh sống ở thành phố chiếm khoảng 60% và 45% dân số có hộ tịch hộ khẩu thành phố.

Về phát triển giao thông, dự thảo Quy hoạch năm 5 nêu rõ trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ xây mới và cải tạo khoảng 30.000km đường cao tốc và 30.000km đường sắt cao tốc, bao trùm khoảng 80% các thành phố trên cả nước.

Ngoài ra, dự thảo “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13” còn đưa ra các chỉ tiêu mang tính ràng buộc trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh trong 5 năm tới, lượng nước sử dụng, lượng tiêu hao năng lượng và lượng khí thải CO2 tính theo đơn vị GDP của Trung Quốc sẽ lần lượt giảm 23%, 15% và 18%, đồng thời tỷ lệ bao phủ của rừng lên đến 23,04%.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết về vấn đề việc làm, trong giai đoạn “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13,” thực hiện mục tiêu tăng mới 50 triệu việc làm và thu hẹp khoảng cách thu nhập. Bên cạnh đó, Trung Quốc chú trọng thúc đẩy xây dựng Trung Quốc lành mạnh, triển khai các công trình xây dựng đạo đức công và kế thừa văn hóa Trung Hoa./.