Trung Quoc thong bao so dai bieu tham du Dai hoi Dang toan quoc hinh anh 1Một phiên họp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Hoa Xã dẫn một thông báo chính thức ngày 25/9 cho biết tổng cộng 2.296 đại biểu đã được bầu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo thông báo, các đại biểu được bầu phù hợp với Điều lệ Đảng, các yêu cầu của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và theo đúng các thể thức do Ban chấp hành Trung ương quy định.

Các đại biểu gồm các đảng viên ưu tú, được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực và tầng lớp. Trong số đại biểu được bầu có một số lượng đáng kể các nữ đảng viên, các đại diện của các dân tộc thiểu số, cũng như đại diện của các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng, tư pháp, an ninh, giáo dục, văn hóa, thể thao....Sau khi được bầu, các đại biểu sẽ được thẩm tra tư cách tham dự đại hội sắp tới.

[Trung Quốc công bố thời điểm tổ chức đại hội Đảng lần thứ 20]

Trước đó, tại hội nghị ngày 30/8 vừa qua, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX vào ngày 9/10 tới.

Tại hội nghị này,  Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề xuất tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX (Đại hội XX) vào ngày 16/10.       

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh Đại hội XX có ý nghĩa quan trọng, được triệu tập vào thời điểm Trung Quốc bước vào một chặng  đường mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)