Trung Quoc cong bo thoi diem to chuc dai hoi Dang lan thu 20 hinh anh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/8, Tân Hoa xã đưa tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc họp trù bị bàn về hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và chủ trì phiên họp này.

Cuộc họp đã nhất trí tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 7 vào ngày 9/10 tới tại thủ đô Bắc Kinh.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ đề xuất với đại biểu tham dự hội nghị toàn thể lần thứ 7 về việc tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng vào ngày 16/10 tới cũng tại thủ đô Bắc Kinh.

Cuộc họp nhấn mạnh rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa lớn diễn ra vào thời điểm quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng và cả nước đang trên con đường mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại trong mọi lĩnh vực./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)