Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ngày 26/3/2019 và trực tiếp gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã gửi lẵng hoa chúc mừng tập thể Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Ôn lại truyền thống của nhà trường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã luôn nỗ lực phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo cán bộ văn hóa lớn nhất cả nước, có uy tín trong đào tạo về văn hóa, di sản văn hóa và du lịch.

Từ ngôi trường này, hàng chục ngàn cán bộ văn hóa đã có mặt trên khắp cả nước để thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhà nước giao, trực tiếp bảo vệ, giữ gìn, phát huy, xây dựng nền văn hóa Việt Nam; biến văn hóa thành động lực, sức mạnh trong chiến đấu, lao động, học tập, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Phó Thủ tướng chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà nhà trường đã, đang và sẽ phải đối mặt trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục khi tiềm lực kinh tế, khả năng ngân sách Nhà nước, thu nhập người dân còn thấp. Nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, của những người làm công tác văn hóa ở không ít nơi, ít lúc còn chưa đúng tầm, dẫn tới sức hấp dẫn của ngành học, ngành công tác về văn hóa bị ảnh hưởng.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của nhà trường trong việc tìm ra hướng đi, không ngừng phát huy sáng tạo, trách nhiệm để tạo sự hấp dẫn đối với những ngành truyền thống khó tuyển sinh, vừa mở những ngành mới phù hợp với nhu cầu của xã hội để tiếp tục chuẩn bị đội ngũ cán bộ văn hóa - một nhân tố không thể thiếu đối với yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

[Tập trung hành động cụ thể tạo sức mạnh cho văn hóa, thể thao, du lịch]

Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và văn hóa là nền tảng tinh thần. Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phương châm xuyên suốt “dân tộc, khoa học, đại chúng” cần có đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có tâm, có tài. Đào tạo ra những người cán bộ ấy chính là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo về văn hóa, đặc biệt là Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Trường không chỉ có trách nhiệm của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín với một cơ chế quản trị hiện đại mà còn mang trách nhiệm xây dựng một môi trường học tập, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa mẫu mực để nêu gương, lan tỏa trước hết là trong cộng đồng các trường đại học và rộng hơn là ra toàn xã hội.

Van hoa se khoi day va nhan len tiem nang sang tao trong moi con nguoi hinh anh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định các bạn sinh viên, giảng viên trẻ của nhà trường có sứ mệnh tiên phong trong sáng tạo và cổ vũ mọi người cùng sáng tạo để nắm bắt, làm chủ, sáng tạo tri thức. Thanh niên phải đi đầu, nêu gương trong các hoạt động, phong trào người tốt, việc tốt; cổ vũ, lan tỏa những thái độ, tinh thần làm việc có văn hóa, phê phán và dần bỏ thói quen kém văn hóa, không vướng vào các tệ nạn, giúp mọi người tránh xa, thoát khỏi tệ nạn xã hội...

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tăng cường nguồn lực đầu tư cho văn hóa nhất là về đào tạo, nghiên cứu về văn hóa. Bởi văn hóa sẽ khơi dậy và nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi con người để đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn…

Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội tiền thân là Trường Cán bộ Văn hóa được thành lập theo Quyết định số 134-VH/QĐ (26/3/1959) của Bộ Văn hóa, với nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức, chính trị, nghiệp vụ văn hóa cho cán bộ qua các lớp ngắn hạn và chuyên tu. Theo quyết định số 228/TC ngày 4/9/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nhà trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với chức năng đào tạo cán bộ văn hóa ở bậc đại học.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng với các trường đại học trong cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước phát triển và trưởng thành. Các thế hệ cán bộ và sinh viên của nhà trường đã bền bỉ lao động sáng tạo, nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch có trình độ cao, một trung tâm nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa Việt Nam, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các cơ sở khoa học nhằm hoạch định chính sách và thể chế văn hóa.

Nhà trường cũng thiết lập quan hệ hợp tác thường xuyên, hiệu quả với các trường đạo học lớn, tổ chức khoa học uy tín của nhiều nước trên thế giới để liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)