Theo điểm mới được bổ sung tại Thông tư 26 năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành, hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 1 tỷ đồng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/3 tới đây./.